Aktuális 2016 <                                                                                                                            BIOTEOMED.ORGMEMO 2016


MEMO: ÁPRILIS
Zsigmondy, Richárd Adolf (Bécs, 1865. április 1.- Göttingen, 1929. szeptember 24.) a kolloidkémia atyja. Zsigmondy és F.W. Siedentopf, a jénai Zeiss Optikai Művek fizikusa 1903-ban a Tyndall jelenségre alapozva, ultramikroszkópot készítettek a kolloid oldatok tanulmányozására, az 500 nm alatti részecskék és eloszlásuk vizsgálatára. Ugyancsak Zsigmondy R. A. nevéhez fűződik a baktérium nagyságrendű részecskék elválasztására feltalált membránszűrő, és az ultraszűrő. Munkásságát 1925-ben kémiai Nobel-díjjal értékelték. Nevét egy 70 km átmérőjű kráter őrzi a Holdon.
[http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Zsigmond.htm]

MEMO: MÁJUS
Jenner, Edward Anthony (Berkeley, Gloucestershire 1749. május 17. - ugyanott, 1823. január 26.) tanulmányai és továbbképzései végeztével a szülőhelye körzetében helyezkedett el mint gyakorló családorvos, sebész. 1788-ban a Royal Society pártoló tagnak választotta, mert megfigyeléseivel, kísérleteivel bizonyította, hogy a tojásból frissen kibújó kakukkfióka tolja ki a befogadó gazdamadár tojásait, fiókáit a fészekből. 1796. májusban - kb. húsz évvel néhány szakmai elődje ígéretes próbálkozásai után - tehénhimlővel fertőzött fejőlány kezén kialakult hólyagocskákból vett gennyes váladék mintákkal két hónapon belül kétszer inokulált egy nyolcéves kisfiút annak bizonyítására, hogy a tehénhimlő elleni védettség segít a feketehimlő elleni védettség kialakulásában. Tudományos próbálkozását orvosi gyakorlatában is megerősítette, és így a vakcinálás / immunizálás tudományos fejlesztőjeként új fejezetet nyitott a tudománytörténetben.  
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/?report=reader]

MEMO: JÚNIUS
Gauguin, Paul  (Párizs, 1848. június 7. - Marquises szigetek, 1903. május 3.) eredeti foglalkozása tőzsdeügynök, aki művészeti iskolák nélkül, önerőből fejlődött a posztimpresszionizmus és a szimbolizmus jellegzetes alakjává. Festő és szobrász, aki a kor uralkodó művészeti irányától elfordulva, műveiben erőteljes és természetes színekkel, egyedi megformálásokkal hívta fel magára az akkor újító irányzatként fellépő impresszionisták figyelmét. Ennek eredményeként 1879-ben az impresszionisták negyedik kiállításán Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude Monet alkotásai között Paul Gauguin művei is helyet kaptak. Festő barátja és sokszor  féktelen vitapartnere, Vincent van Gogh hatása is érzékelhető későbbi művein. Az európai társadalmi berendezkedés elől 1891-ben Tahitira menekült, ahonnan rövid európai visszatérése után a jóval távolabbi Marquises szigetekre távozott, és haláláig ott alkotott.
[http://www.biography.com/people/paul-gauguin-9307741]

MEMO: JÚLIUS
von Leibniz, Gottfried Wilhelm (Lipcse, 1646. július 1. - Hannover, 1716. november 14.) német filozófus és matematikus, aki a pusztító harmincéves háború befejezése előtt két évvel született, és a spanyol örökösödési háború után két évvel hunyt el. Még nem töltötte be tizenkettedik életévét, amikor latin-görög műveltségre is szert tett, és 1663-ban a lipcsei egyetemen BA fokozatot szerzett ' De Principio Individui ' címmel megírt tézisével. A további tanulmányait (jog és filozófia) lezáró jogi doktorátust azonban ezen az egyetemen ifjú korára hivatkozva nem adták meg, amiért 1666-ban csalódottan és örökre elhagyta szülőhelyét. Altdorf város egyeteme megadta a jogi doktorátust, ám rövid szakmai gyakorlat után ezt az egyetemet is elhagyta. Ezután számos európai városban megfordult, sokoldalú műveltséget szerzett, ami széleskörű szakmai levelezésében (több mint 600 levelezőpartner) is jól követhető. Metafizikai 'Monad' elmélete, a számítógépes megoldások előfutáraként számon tartott 'Calculus' és 'Binary Number' rendszere, mechanikai, geológiai, filozófiai, nyelvészeti és történelmi tanulmányai a kor egyik legnagyobb hatású tudósává avatták. Munkássága elismeréseként az Academie Française (Paris) és a Royal Society (London) külső tagjai közé választotta.
[http://www.britannica.com/biography/Gottfried-Wilhelm-Leibniz]

MEMO: AUGUSZTUS
Avogadro, Amedeo (Torino/Olaszország, 1776. augusztus 9. - ugyanott, 1856. július 9.) fizikus és vegyész, a fizikai-kémia tudományterület egyik megalapozója. Ügyvéd apa gyermekeként eredetileg egyháztörténeti tanulmányokat végzett, ebből húszéves korában doktorált, ám a fizika és a matematika iránti lelkesedése pályamódosításra késztette, és idővel fizikát is tanított. Tehetségét felismerve a torinói egyetem meghívta matematikai fizika professzornak. Kémiai és fizikai kísérleteit (folyadékok, gázok hőtágulása) matematikai számításaival alátámasztva megalkotta molekuláris elméletét (Avogadro törvény 1811). Munkásságát csak halála után, Joseph L. Gay-Lussac hatására ismerték el, és ennek eredményeként az Avogadro szám (mólnyi anyagmennyiségben a molekulák száma = 6.02214199 x 10^23) a tudományos gyakorlat része lett.
[https://www.britannica.com/biography/Amedeo-Avogadro]

MEMO: SZEPTEMBER
Fadrusz János (Pozsony, 1858. szeptember 2. - Pest, 1903. október 26.) a tanárai szerint  semmivel sem tűnt ki társai közül kisiskolás korában. Szegény családban született, ezért megélhetésük biztosítására az apa lakatosinasnak adta. Élete ezen szakaszában szorgalma és alkotókészsége hamar megmutatkozott; fafaragással, majd porcelánfestéssel igyekezett felhívni magára a szakma figyelmét. Herend (Porcelán Manufaktúra) csábítására azonban nem reagált, helyette gipszszobrok készítésével próbálkozott. Az egyik pozsonyi kiállításon a bécsi akadémia szobrásztanára felfigyelt munkáira és 1886-tól a pozsonyi Takarékpénztár támogatását elnyerve, már Bécsben tanulhatott. 1891-ben készült vizsgamunkája - Krisztus a kereszten - a sok nagydíj mellett a régóta várt elismertséget is meghozta.
Főbb művei: Mária Terézia emlékmű* (Pozsony város felkérésére), Mátyás-emlékmű (Kolozsvár város művészeti pályázata, első díj). A Mátyás-emlékmű gipsz-másolata a Párizsban rendezett Világkiállításon (1900) aranyérmet kapott. További kiemelkedő művei: Wesselényi-emlékmű* (Zilah),  Tisza Lajos szobor (Szeged). 
 * = lerombolta a 20. század történelme
[https://www.britannica.com/biography/Janos-Fadrusz]

MEMO: OKTÓBER
Miller, 
Arthur (New York, 1915. október 17. - Roxbury, Connecticut 2005. február 10.) kabátkészítéssel foglalkozó bevándorló családba született. A család az 1929-es gazdasági válságban szinte mindenét elveszítette. A fiatal Miller az egyetemi tanulmányok költségeinek előteremtéséhez minden munkát elvállalt. Kezdeti írói szárnyalása helyén (University College of Michigan) született első díjazott műve, a 'No Villain'. Első nyilvános sikerét 'All My Sons' (1947) című színművével aratta, amely egy évig szerepelt a Broadway műsorán, és amely Tony díjat is hozott a legjobbnak ítélt szerzőnek. 1949-ben színpadra állított ikonikus művével, a 'Death of a Salesman' drámával a Pulitzer Díj szintjére emelkedett. Három házasságából az első sikertelen volt (Marilyn Monroe), a második (osztrák fotóművész) a családi örömöt is megadta, noha Down kórral született fiát nem akarta vállalni. Harmadik felesége halála után egy fiatal festőnőhöz kötötte volna életét, de ebben halála megakadályozta. Mondanivalóban gazdag művei kitűnő forrás a mindenkori színpadi és filmes feldolgozásokhoz.  
[http://www.biography.com/people/arthur-miller-9408335]

MEMO: NOVEMBER
Wegener, Alfred Lothar (Berlin, 1880. november 1. - Grönland, 1930. november ...?) csillagász végzettséggel jutott el a Ph.D fokozatig (Berlin Universität, 1904). Mégis, pályáját korábbi nagy álma, a geofizika és az akkoriban formálódó meteorológia-klimatológia felé irányította. Életműve alapvető ismeretekkel gazdagította a kor tudományos szemléletét. "The Origin of Continents and Oceans" című munkájában (1915) kifejti, hogy a földrészek kb. 300 millió évvel ezelőtti ősállapotához ('Pangaea') képest a kontinensek mai elkülönülése a tektonikus mozgásoknak tulajdonítható ('kontinensek vándorlása', 'tektonikus lemezek'). A légköri mozgások követésére elsőként alkalmazott meteorológiai ballont, és a megfigyeléseit összegző kézikönyv, "The Thermodynamics of the Atmosphere", szakmai normatíva lett Németországban. A Marburg Egyetem tutoraként, a sarki légáramlások tanulmányozására több alkalommal csatlakozott Grönland-expedíciókhoz. 1914-ben besorozták; háborús sérülése után a hadsereg időjárás-előrejelző szolgáltatásában vett részt. A háború után visszatért Marburgba, de szakmai haladásának nehézkessége elkedvetlenítette. Így történt, hogy 1924-ben Ausztriába költözött az Universität Graz frissen kialakított meteorológiai-geofizikai professzori állásának betöltésére.
1930. novemberben vezette utolsó expedícióját Grönlandon. Egyik nap útközben, két tábor között
(két Társa kíséretében), váratlan nagy hideg és fizikai kimerültség lepte meg. Ezt követően az expedíció további tagjai sokáig keresték, míg végre megtalálták. Korai halála ezért nem köthető határozott dátumhoz.
http://pangaea.org/wegener.htm

MEMO: DECEMBER
Eisenstaedt, Alfred {Dirschau, Ny-Poroszország (ma Tczew, Lengyelország) 1898. december 6. - Oak Bluffs, Massachusetts, 1995. augusztus 23.} német-amerikai fotoriporter, egyike a legnagyobb mestereknek. A birodalmi Németországban, egy áruház tulajdonos apa családjában született. 14 éves volt, amikor első fényképezőgépét (Eastman Kodak Folding Camera + tekercsfilmek) kapta, és ennek köszönhetően élete összeforrt a fotoművészet világával. Középiskolai tanulmányait (Berlin, Hohenzollern Gymnasium) követően, az I. világháborúban a Német Hadseregben szolgált (1916-1918.); mindkét lábán megsérült. A háború után, az 1920-as években öv- és gombkereskedőként próbált megélni. Ugyancsak ekkor indult önálló fotoriporteri pályája; követendő példának tekintette Erich Salomon mesteri dokumentumfilm alkotásait. 1929-ben főállású fotoriporter lett (Berlin). A 35mm Leica kamerával megörökített pillanatok hamar meghozták a nemzetközi elismerést.  1935-ben elhagyta Németországot és letelepedett az Egyesült Államokban. 1936-ban az akkortájt újdonság Life magazin első négy fotoriporterének egyikeként indította el kinti pályáját, és 1972-ig dolgozott a magazinnak. Alkotásaiból több mint 2500 foto-esszé, néhány foto-antológia és önálló kiállítás is született.
https://www.britannica.com/biography/Alfred-Eisenstaedt
Fotók:  https://www.artsy.net/artist/alfred-eisenstaedt


Aktuális 2016 <Copyright© www.bioteomed.org
Compass
Kapcsolat: btm(kukac)bioteomed(pont)org
természet, tudomány, kutatás, fejlesztés, ipar, biológia, fizika, kémia, mezőgazdaság, medicina, gyógyszer, szabadalom, technológia, irodalom, művészet, oktatás