Nyitólap Aktuális Patent
Szelence
BIOTEOMED.ORGZika vírus      2019                                          
KUTATÁS, PREKLINIKA

Zika neurotropizmus: mi történik?


Az eddigi epidemiológiai tapasztalatokból megtanultuk, hogy Zika vírus (ZIKV) okozta fertőzésben a fertőzöttek mintegy 80%-a tünetmentes; akiknél enyhe klinikai tünetek mégis jelentkeznek, ott a fertőzés kb. 3-13 napos inkubációs szakaszát a betegség többnyire egy hetes lefutása követi, amely utóbbihoz a fertőzött egyed korától és nemétől függetlenül a vírusfertőzésekre általánosan jellemző esetleges bőrkiütések, kisebb láz, kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis)ízületi (arthralgia) és izomfájdalmak (myalgia) társulhatnak1
A többi arbovírushoz hasonlóan, a sejtes belépéshez a ZIKV a gazdaszervezet különböző szövettípusait képes célba venni (sejtfelszíni adhézió, Zika felszíni 'E' protein), ám célsejt-preferenciáját és sejtkárosító mechanizmusait a 2015-2018 között lezajlott közép- és latin-amerikai járványok (ld. Aktuális 2016, 2017, 2018) új megvilágításba helyezték. E járványokban - és közöttük leginkább Brazíliában - előfordult, hogy az ott közlekedő Zika-Amerika vírusvonal törzsek a Zika-Afrika és Zika-Ázsia vonalaktól eltérően, a fertőzött várandós kismamáknál in utero magzati, vagy újszülöttkori elhalálozást továbbá, veleszületett Zika szindrómát idéztek elő, amely utóbbinak egyik markáns fenotípusos megnyilvánulása a kisfejűség (microcephalia) volt. Ma már bizonyítottnak tekintjük a ZIKV transzplacenta neurotrop teratogén potenciálját az embrionális neurogenezisben1,2,3; járulékos patogén potenciálját a felnőttkori neurológiai (encephalopathia, encephalitis, meningitis, myelitis...) és autoimmun neurológiai-hematológiai rendellenességek (pl. Guillain-Barré szindróma, immun thrombocytopenia) kialakulásában, a fennálló tünetek súlyosbodásában4,5,6.
ZIKV fertőzött gazdaszervezetben a neuropatológiás fenotípus feltételezett járulékos fenntartói az egyes szervekben vérkeringés útján illetve sejtes közvetítéssel kialakuló, majd megmaradó vírusraktárak (pl. vesék, agy-gerincvelői folyadék, placenta, mikroglia sejtek), amelyek teret adnak többek között a vírusszaporodásnak, a sejtes eltakarító folyamatok (pl. autofágia) trükkös átlépésének, a vírusantigének folyamatos utánpótlásának, ezáltal a vírusindukált gyulladásos folyamatok fenntartásának akkor is, amikor az akut megbetegedés tünetileg már rendeződött. A feltételezett ok-okozati összefüggés megerősítése azonban még igen sok esettanulmányt és laboratóriumi ellenőrző tesztet igényel6.

A neurális morfogenezis előalakja, a progenitor sejtek eltérő vírus-érzékenységéről számol be az az összefoglaló közlemény, amely intrauterin ZIKV-fertőzésnek kitett, veleszületett Zika szindrómára konkordáns (beteg-beteg) és diszkordáns (beteg-egészséges) ikerpárokkal kapcsolatos vizsgálatokkal foglalkozik7. Összesen 2 pár
egypetéjű és 7 pár kétpetéjű iker vizsgálatára került sor. Az egypetéjű ikrek mindegyike beteg volt, a kétpetéjű ikrek között 6 pár a veleszületett Zika szindrómára diszkordáns volt,  1 ikerpár pedig konkordáns (a pár mindkét tagja beteg) volt.
  
Az in vitro vizsgálatok, dióhéjban:
*  nyálmintából DNS exom szekvenálás
(teljes genom fehérje-kódoló szekvencia) 
*  vérmintából (CD71+ erythroid sejtek) indukált pluripotens  őssejt
(hiPSCs), abból neurális őssejtek/progenitorok (NPCs)       előállítása
*  veleszületett Zika szindrómára diszkordáns donorok
NPCs sejteinek ZIKV (Brazil törzs) fertőzése, a sejttenyészetek 3D    fejlődésének követése (neuroszférák kialakulása)
*  fertőzést követő 48h és 96h: sejttenyészet felülúszóban ZIKV   
mennyiségi meghatározása (RT-qPCR),
PFU: infektív plakk-képző teszt   

*  RNS szekvenálás, transzkriptom analízis
*  
mTOR foszfoprotein panel (jelölt ellenanyaggal)

A közleményben leírt vizsgálati eredmények közül kiemelendők az alábbiak.
 
*Veleszületett Zika szindrómára diszkordáns (beteg-egészséges) újszülött ikerpárok vérmintáiból in vitro előállított neurális progenitor sejtekben a neuralis fejlődési irányt megszabó kulcsgének expressziós mintázata szignifikánsan eltér (pl. mTOR és Wnt jelátviteli útvonalak).
*Veleszületett Zika szindrómára diszkordáns (beteg-egészséges) újszülött ikerpárok vérmintáiból in vitro előállított neurális progenitor sejtek további in vitro ZIKV fertőzése során a beteg-eredetű neurális progenitor sejtek ZIKV-fogékonysága (fokozott vírusszaporodás, vírusindukált patológiás elváltozások) szignifikánsan felülmúlja az egészségesekét.
*A fentiekben leírt jelenségek -a vizsgálati tapasztalatok szerint- nem mutatnak major génes meghatározottságot, így feltételezhető, hogy a veleszületett Zika szindróma multifaktoriális betegség, amelynek kialakulását a gazdaszervezetben zajló sejtanyagcsere folyamatokat szabályozó molekuláris mechanizmusok is jelentősen befolyásolják.
*
In vitro tenyészetekben a beteg és a nem beteg vérmintákból előállított neurális progenitor sejtek növekedési mintázata megegyezik. Eltérő növekedési mintázatot a további in vitro ZIKV fertőzéssel idéztek elő.
 
Fejlődő (és regenerálódó) biológiai rendszerekben, így embrionális neurogenezisben is, az őssejtek, a progenitor sejtek sokszoros sejtosztódásai hozzák létre
a fejlődés további lépéseihez nélkülözhetetlen sejttömeget. A sorozatos osztódások eredményeként kialakult sejttömeg a bennük tárolt génexpressziós kotta és a külső-belső környezet morfogén hatásainak interaktív utasításait (többek között a sejtanyagcserét, a sejtosztódást, a sejtvándorlást, az intracelluláris és extracelluláris kommunikációt szabályozó nem specifikus és specifikus induktorok, gátló faktorok, jelátvivők) követve halad tovább a sejtvándorlás, a sejtadhézió, a sejt-determináció, differenciálódás, morfogenezis, szinaptogenezis állomásokkal tarkított komplex útvonalon. A folyamat szereplői egymásnak feltételei és következményei; bármelyikükben fellépő kritikus léptékű hiba ill. hiányosság kiegyensúlyozatlan növekedést, torzult differenciálódást, sérült morfogenezist vagy akár teratogenezist eredményezhet. Mindez a felnőttkorban osztódóképes neurális progenitor sejtpopulációkra (hippocampus GD-ZSG régió, zona subventricularis neurogén régió) ugyancsak érvényes 8, 9, 10 .

A publikációban leírt jelenség, miszerint az egészséges újszülött iker és a beteg újszülött iker vérmintákból in vitro előállított neurális progenitor sejtekben a neurális irányt meghatározó génexpressziós mintázat eltér
, valójában prospektív lehetőség az intrauterin ZIKV fertőzés által előidézett torzult neurogenezisre. A lehetőségből a patológiás megvalósulás nem törvényszerű következmény; a közleményben bemutatott kísérletek során a további in vitro ZIKV fertőzés volt az induktor, ami előhívta a torzulást, a neurális fejlődést megszabó génexpressziós program patológiás "felülírását".
Úgy tűnik, mindezt az élet is igazolja, hiszen -szerencsére- a ZIKV-fertőzött terhességek nem vezetnek törvényszerűen Zika szindrómás újszülötthöz, feltéve, hogy a fertőzés viszonylag későn, a gesztációs időszak 25. hét utáni szakaszában történik11.  


Neurális progenitor sejtek ZIKV fertőzéssel szembeni fokozott érzékenységét állatkísérletekben és in vitro organoid kultúrákban már sikerült megerősíteni12. ZIKV-fertőzött progenitor sejtekben többen sejtciklus-eltolódásokat tapasztaltak: a sejtek alkalmasint a ciklus G1, S, G2 szakaszában rekedtek, a sejtosztódás (M szakasz) így sokszor elmaradt, ami a többi Flavivírusra nem volt jellemző és ezért ezt Zika-specifikus hatásként értékelték13.

Neurális progenitor sejtekben a ZIKV fertőzés tehát a sejtciklust is módosítja; ez a módosulás akadályozza a neurogenezishez (kortikogenezishez) nélkülözhetetlen sejttömeg kialakulását, ami fejlődésbiológiai értelemben útlevél a deformációk (kromoszóma aberrációk, mitokondrium defektusok, méretbeli változások...) fellépéséhez 14.

1. Musso D.,Ko A.I.,Baud D. (2019): Zika Virus Infection - After the Pandemic   N.Engl.J.Med. 381: 1444 - 1457.  DOI: 10.1056/NEJMra1808246
2. Mlakar J. et al. (2016): Zika virus associated with microcephaly     N.Engl.J.Med 374: 951-958.
3. Shapiro-Mendoza C.K. et al. (+51) (2017): Pregnancy Outcomes After Maternal Zika Virus Infection During Pregnancy - U.S. Territories, January 1, 2016 - April 25, 2017     MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 66: 615-621.  PMCID: PMC5657842
4. Dirlikov E. et al.(+16)(2018): Clinical Features of Guillain-Barré Syndrome With vs Without Zika Virus Infection, Puerto Rico, 2016   JAMA Neurol. 2018 Sep; 75(9): 1089–1097.  PMCID: PMC6143122
5. Gorshkov K. et al.(+9)(2019): Zika Virus: Origins, Pathological Action, and Treatment Strategies Front. Microbiol. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03252
6. Muńoz L.S., et al. (2017): Neurological Implications of Zika Virus Infections in Adults   J.Infect. Dis. 216 (Suppl.10): S897-S905.
7. Caires-Júnior L.C. et al.(+41)(2018): Discordant congenital Zika syndrome twins show differential in vitro viral susceptibility of neural progenitor cells  Nat.Commun. 9: 475  PMCID: PMC5797251  doi: 10.1038/s41467-017-02790-9
8. Urbán N., Guillemot F.(2014): Neurogenesis in the embryonic and adult brain: same regulators, different roles  Front.Cell.Neurosci. 8: 396.PMCID: PMC4245909    doi: 10.3389/fncel.2014.00396
9. Alvarez-Buylla A., Garcia-Verdugo J.M.(2002): Neurogenesis in Adult Subventricular Zone J.Neurosci. 22: 629-634. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-03-00629.2002
10. Cornell B., Toyo-oka K. (2017): Front.Mol.Neurosci. 10: 318. PMCID: PMC5643407                       doi: 10.3389/fnmol.2017.00318
11. Lima G.P. et al.(2019): Factors associated with the development of Congenital Zika Syndrome: a case-control study   BMC Infect.Dis. 19: 277. doi:10.1186/s12879-019-3908-4
12. Chen H.I. et al.(2019): Applications of Human Brain Organoids to Clinical Problems
Developmental Dynamics 248: 53-64.  https://doi.org/10.1002/dvdy.24662
13. Brault J.B. et al.(2016): Comparative analysis between flaviviruses reveals specific neural stem cell tropism for Zika virus in the mouse developing neocortex. EBioMedicine 10: 71–76. PMCID: PMC5006693  doi: 10.1016/j.ebiom.2016.07.018
14. Wen Z. et al.(2017): How does Zika virus cause microcephaly?  Genes & Dev. 31: 849-861.
doi: 10.1101/gad.298216.117

KLINIKAI  VIZSGÁLATOK
  ElőzményekAktuális 2017  /Zika vírus/...... Zika vakcina konstrukciók...
                                                 Aktuális 2018  /Zika vírus/......  Klinikai vizsgálatok ...


Tisztított inaktivált Zika vírus: hagyományos aktív immunizálás
1. NCT02963909 
2019-12-08. állapot: befejezett
A Phase 1, First-in-human, Double-blinded, Randomized, Placebo-controlled Trial of a Zika Virus Purified Inactivated Vaccine (ZPIV) With Alum Adjuvant in Healthy Flavivirus-naive and Flavivirus-Primed Subjects

Helyszín: US Maryland
Támogató: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Kezdet: 2016. november 1.
Befejezett: 2018. október 30.                                  
Előzetes Közlemény 
Modjarrad K. et al (+36)
Lancet 391: 563-571. (2018)  
doi: 10.1016/S0140-6736(17)33106-9.
Jelenleg nincs további információ.

2. NCT03008122
2019-12-08. állapot: toborzás

Phase I, Randomized, Double-blinded, Placebo-Controlled Dose De-escalation Study to Evaluate Safety and Immunogenicity of Alum Adjuvanted Zika Virus Purified Inactivated Vaccine (ZPIV) in Adults in a Flavivirus Endemic Area
Helyszín: Puerto Rico
Támogató:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Kezdet: 2017. február 24.
Tervezett teljes befejezés: 2020. január 15.
Nincs előzetes közlemény, sem további információ.

3. NCT02952833
2019-12-08
.
állapot: befejezett
ZIKA Vaccine in Naive Subjects
(Phase 1, Double-blinded, Placebo-Controlled Study of the Safety and Immunogenicity of Alum Adjuvanted Zika Virus Purified Inactivated Vaccine (ZPIV) Administered by the Intramuscular Route in Flavivirus Naďve Adult Subjects)

Helyszín: US Missouri
Támogató:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Kezdet: 2016. október 14.
Befejezett: 2018. december 5.  
 
Előzetes Közlemény
Modjarrad K. et al (+36)
Lancet 391: 563-571. (2018)  
doi: 10.1016/S0140-6736(17)33106-9.
Jelenleg nincs további információ.

Vírusfelszíni 'prM-E' vagy 'M-E' szerkezeti fehérjéket kódoló plazmid DNS vakcina
1. NCT02809443
2019-12-08. állapot: befejezett
Study of GLS-5700 in Healthy Volunteers
Helyszín: US Florida, US Pennsylvania, Canada
Támogató:
GeneOne Life Science,Inc.;  Inovio Pharmaceuticals

Kezdet: 2016. július
Befejezett: 2017. december       
Előzetes Beszámoló
Tebas P. et al (2017): Safety and Immunogenicity of an Anti-Zika Virus DNA Vaccine - Preliminary Report N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1708120
Jelenleg nincs további információ.

2. NCT02887482 
2019-12-08. állapot: befejezett
Study of GLS-5700 in Dengue Virus Seropositive Adults
Helyszín: Puerto Rico
Támogató:
GeneOne Life Science,Inc.;  Inovio Pharmaceuticals
Kezdet: 2016. augusztus
Befejezett: 2018. június               
Nincs előzetes beszámoló, sem további információ.

3.
NCT02840487
2019-12-08. 
állapot: befejezett
Safety and Immunogenicity of a Zika Virus DNA Vaccine, VRC-ZKADNA085-00-VP, in Healthy Adults
Helyszín: US Georgia, US Maryland
Támogató:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Kezdet: 2016. augusztus 2.
Befejezett: 2019. március 14.
Közlemények
Fauci A.S., Morens D.M.(2016): N Engl J Med. 2016 Feb 18;374(7):601-4.                
                                                                  doi: 10.1056/NEJMp1600297.
Gaudinski M.R. et al (+35) Lancet 391: 552-562.(2018)  doi: 10.1016/S0140-6736(17)33105-7.

4. NCT02996461
2019-12-08. 
állapot: befejezett
VRC 320: A Phase I, Randomized Clinical Trial to Evaluate the Safety and Immunogenicity of a Zika Virus DNA Vaccine, VRC-ZKADNA090-00-VP, Administered Via Needle and Syringe or Needle-free Injector, PharmaJet, inHealthy Adults
Helyszín: US Maryland
Támogató:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Kezdet: 2016. december 12.
Befejezett: 2019. szeptember 3.
Közlemények
Dowd K.A. et al (+30): Science 354: 237-240 (2016)
Gaudinski M.R. et al (+35) Lancet 391: 552-562.(2018)  doi: 10.1016/S0140-6736(17)33105-7.

5. NCT03110770
2019-12-08. állapot: folyamatban
VRC705: A Zika Virus DNA Vaccine in Healthy Adults and Adolescents (VRC-ZKADNA090-00-VP / Phase 2)
Helyszín: US Florida, US Texas, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Puerto Rico
Támogató:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), The Emmes Company LLC, Leidos Biomedical Research Inc., FHI 360, PPD
Kezdet: 2017. március 29.
Tervezett elsődleges befejezés: 2020. január
Tervezett teljes befejezés: 2020. január
Közlemények
Dowd K.A. et al (+30): Science 354: 237-240 (2016)
Gaudinski M.R. et al (+35)
Lancet 391: 552-562.(2018)  doi: 10.1016/S0140-6736(17)33105-7.

Vírusfelszíni szerkezeti fehérjéket kódoló messenger RNS (mRNS) vakcina
1. NCT03014089
2019-12-08. állapot: befejezett
Safety, Tolerability, and Immunogenicity of mRNA-1325 in Healthy Adult Subjects
Helyszín: US California, US Florida, US Illinois
Támogató: ModernaTX Inc., Biomedical Advanced Research and Development Authority
Kezdet: 2016. december
Befejezett: 2019. február
Nincs előzetes beszámoló, sem további információ.

2. NCT04064905
2019-12-08 állapot: toborzás
Safety, Tolerability, and Immunogenicity of Zika Vaccine mRNA-1893 in Healthy Flavivirus Seropositive and Seronegative Adults
Helyszín: US Nebraska, US Texas, Puerto Rico
Támogató: ModernaTX Inc.,
Biomedical Advanced Research and Development Authority
Kezdet: 2019. július 30.
Tervezett befejezés: 2021. július

Nincs előzetes beszámoló, sem további információ.

Vírusfelszíni antigéneket kódoló rekombináns kanyaróvírus vakcina
1. NCT02996890
2019-12-08. állapot: befejezett
Zika-Vaccine Dose Finding Study Regarding Safety, Immunogenicity and Tolerability

Helyszín: Austria
Támogató: Themis Bioscience GmbH
Kezdet: 2017. április 4.
Befejezett: 2018. április 17.
Nincs előzetes beszámoló, sem további információ, de találatként itt egy kapcsolható közlemény:
Nürnberger C., et al. (2019): J.Virol. 93(3)  
PMCID: PMC6340036  doi: 10.1128/JVI.01485-18

2. NCT04033068
2019-12-08. állapot: toborzás
Safety and Immunogenicity of a Novel Vaccine Formulation MV-ZIKA-RSP (MV-ZIKA-RSP)
Helyszín: Austria
Támogató: Themis Bioscience GmbH
Kezdet: 2019. augusztus 8.
Várható befejezés: 2020. szeptember 3.

Előzetes közlemény
Rossi Sh.L. et al.(2019): J.Infect.Dis. 220: 735-742. 
PMCID: PMC6667792  doi: 10.1093/infdis/jiz202Forrás: ClinicalTrials.gov
               PubMedCopyright© www.bioteomed.org
Compass
Kapcsolat: btm(kukac)bioteomed(pont)org
természet, tudomány, kutatás, fejlesztés, ipar, biológia, fizika, kémia, mezőgazdaság, medicina, gyógyszer, szabadalom, technológia, irodalom, művészet, oktatás