Nyitólap Aktuális Patent
Szelence


BIOTEOMED.ORG


Aktuális     2019


A  

RENDSZERBIOLÓGIA 

IMMUN  DIALEKTUSA


Negyedik fejezet
13-2Fókuszban: Zika vírus 2019 A Zika vírusfertőzés kezdetben szórványos megjelenése, majd a 2015-2018 között fellépett járványok földrajzi lokalizációja és klinikai következményei (Aktuális 2016, Aktuális 2017, Aktuális 2018) arra utalnak, hogy a Zika epidemiológia egymással kölcsönható, egymást kölcsönösen meghatározó biológiai-ökológiai, gazdasági és szociális tényezők eredőjeként értelmezendő.    
A vektor-közvetített (vírus)fertőzések egyik jellemzője, hogy a megbetegedések gyakorisága párhuzamba állítható a napjainkban oly heves vitákat és megnyilvánulásokat kiváltó éghajlatváltozás hatásaival. Ez utóbbi pedig visszacsatolás a Zika epidemiológia biológiai-ökológiai, gazdasági és szociális meghatározottságához.   

Éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás ténye ma már nem vitatható, a százévek óta elkezdődött folyamat erőssége és ritmusa változó. Éppen ezért fontos, hogy a tudományos összegzések és végrehajtási tervek gondos mérlegelések mentén szülessenek.

A 2019. decemberben megrendezett ENSZ Klímakonferencia (COP25/ 2019. december 2-13.) házigazdája Chile helyett végül Madrid lett. Chile szerepvállalása ökológiai-közgazdasági szempontból allegórikus lett volna: üvegházhatású gázok (leginkább CO2) tekintetében Chile igen alacsony emisszióval büszkélkedhet mégis, a számított rizikótényezők alapján az éghajlatváltozás és annak következményei ezt az országot is jelentősen érinthetik (Climate Risk Index 2017 - 7. oldal/Table 2;  22. oldal/Table 6;  26. oldal/Table 7).   

2018-ban készült az a WHO összesítés(1), amely az utóbbi 130 év számlájára írja a földkörüli atmoszféra (toposzféra) hőmérsékletének közel 0,85 oC-kal (más forrás szerint 1,1oC-kal) történt felmelegedését. Ezen belül, a legutóbbi három évtized fokozatosan emelkedő átlaghőmérséklete jóval meghaladta az 1850 óta tapasztalt értékeket (fosszilis energiával támogatott ipari forradalom és tömegtermelés ökológiai lábnyoma...).
A gazdaságtörténeti és civilizációs okokra egyaránt visszavezethető (makro-)éghajlatváltozás tehát itt van, benne élünk, globális érvényesülését(1-6) közös otthonunkban, a FÖLD bolygón mindannyian megfigyelhetjük a/az
* hőmérsékleti kilengések, viharok-aszályok-olvadások-áradások fokozódó gyakoriságában,
* előbbiek nyomán az érintett régiók biogeográfiai átalakulásában,
* egészséges vízbiztonság fenyegetettségében,
termesztett gabonafélék terméshozam-csökkenésében vagy kiapadásában,
* ínség sújtotta régiókban honos élővilág
elvándorlásában vagy kihalásában,
szárazföldi biomok (éghajlati zónára jellemző növény- és állattársulás) földrajzi elmozdulásában,
* ismeretlen vagy nem honos fertőző betegségek megjelenésében, 
* éghajlatváltozást elszenvedő ember- (állat-? növény-?) populációk pszichoszomatikus érintettségében.

Mindemellett, összetett hatásai tekintetében kiemelt figyelmet igényel az üvegházhatású gázok (CO2, CH4) jelenleg még visszafordíthatatlan felszabadulása (kiterjedt erdőírtás, égetés, permafrost-kráterek megjelenése) továbbá, az antropogén ökológiai lábnyomra jellemző oldott és oldhatatlan hulladékhalmok által okozott környezetszennyezés is (fedett vízfelszín, szennyezett levegő és víz, fertőzött talaj).
 
1. WHO Fact Sheets (1 February 2018)

A fentieket összegezve megállapítható, hogy a Zika (és más arbovírus) fertőzés epidemiológiája, a betegpopulációk válaszreakciói valójában többtényezős (biológiai-ökológiai, gazdasági és szociális) rendszer komponensei. Az epidemiológiai és klinikai tapasztalatok kapcsán felmerült kérdések tisztázása, szerencsés esetben azok gyakorlatba ültethető megválaszolása mind például szolgálhat a környezeti változások indukálta sikeres alkalmazkodásra.     

Visszakanyarodva a 2018-ból görgetett két kérdéshez:
Zika neurotropizmus: mi történik
 
Zika vírus contra immunháztartás elemek: mi történik

Nézzük az elsőt:
G-11  
Zika-NeurotropizmusCopyright© www.bioteomed.org

Compass
Kapcsolat: btm(kukac)bioteomed(pont)org
természet, tudomány, kutatás, fejlesztés, ipar, biológia, fizika, kémia, mezőgazdaság, medicina, gyógyszer, szabadalom, technológia, irodalom, művészet, oktatás